Informacja w sprawie wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła

Informuję, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją
nr OPO.4210.53.2018.MWo z dnia 07 grudnia 2018 roku, zatwierdził ustaloną przez MEGAWAT Sp. z o. o.
Taryfę dla ciepła.

Nowe ceny i stawki opłat, w porównaniu z obecnie stosowanymi, powodują zwiększenie odpłatności w skali roku średnio o 8,14%. Powodem tak znacznej podwyżki jest ponad piętnastoprocentowy wzrost kosztów gazu ziemnego.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

z poważaniem:

Piotr Gruszczyński – prezes Zarządu

Megawat Sp. z O. O.

Pełen tekst „Taryfy dla ciepła” w zakładce TARYFA