Informacja w sprawie wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła

Informuję, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OPO.4210.53.2018.MWo z dnia 07 grudnia 2018 roku, zatwierdził ustaloną przez MEGAWAT Sp. z o. o. Taryfę dla ciepła. Nowe ceny i stawki opłat, w porównaniu z obecnie stosowanymi, powodują zwiększenie odpłatności w skali roku średnio o 8,14%. Powodem tak znacznej podwyżki jest ponad piętnastoprocentowy wzrost kosztów gazu ziemnego. Taryfa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. z poważaniem: Piotr Gruszczyński – prezes […]

Czytaj dalej