O firmie – Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem wszystkich udziałów w Spółce jest Gmina Rogoźno.
Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Rogoźna.

2. Rada Nadzorcza
Organem kontrolnym i doradczym ustalonym w Umowie Spółki na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych jest – dla firmy MEGAWAT Sp. z o.o. – Rada Nadzorcza. Kadencja Rady trwa trzy lata.

3. Zarząd Spółki
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych na czas nieokreślony.