O firmie – Opis rozwiązań 1

Kotłownia wybudowana w latach 1996-1997 zlokalizowana jest w budynku po starej, funkcjonującej do lat 70-tych, kotłowni parowej. Urządzenia technologiczne kotłowni rozmieszczone są na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to pompownia z układami towarzyszącymi, natomiast poziom drugi to kotły i systemy sterowania. Oprócz całego układu technologicznego w budynku znajdują się również pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe i warsztat. Kotłownia wyposażona jest w trzy jednostki kotłowe pracujące w następujących zakresach mocy:
– kocioł nr 3 – KOG-1,8 od 0,070 do 0,550 MW,
– kocioł nr 2 – KOG-6 od 0,750 do 4,400 MW,
– kocioł nr 1 – KOG-6 od 2,200 do 6,000 MW.