O firmie – Opis rozwiązań 3

Kotłownia wyposażona jest w szereg instalacji wspomagających jej pracę:
– instalację do odprowadzania spalin,
– instalację do uzdatniania i odgazowywania wody,
– instalację sieci centralnego ogrzewania,
– układ kontrolno-zabezpieczający stężenia gazu,
– system wizualizacyjny pracy kotłowni.

Spółka jest właścicielem przesyłowych i rozdzielczych sieci ciepłowniczych. Ich łączna długość wynosi 2 x 4.381,5 m, średnice nominalne kształtują się od 20 do 250 mm, a pojemność zładu to 57,3 m³ wody. Sieci wykonane są jako napowietrzne (2 x 194 m) oraz jako podziemne (2 x 4.181,5 m). Wśród sieci podziemnych wszystkie wykonane są w technologii rur preizolowanych, a udział sieci preizolowanych w całej długości sieci stanowi 95,6%.

Oprócz głównej kotłowni pracującej w systemie cieplnym miasta Rogoźna, Spółka jest właścicielem i eksploatuje 7 lokalnych kotłowni gazowych o mocy od 40 do 175 kW.