O firmie – Opis rozwiązań 2

Wszystkie kotły są produkcji Fabryki Kotłów “SEFAKO” S.A. w Sędziszowie. Są to kotły wodne, wysokotemperaturowe, płomienicowo-płomieniówkowe typu KOG. Kotły duże, tzn. o mocy 6 MW, są wyposażone w podgrzewacze (ekonomizery), które wykorzystując ciepło spalin wychodzących do komina, ogrzewają wstępnie wodę, podnosząc tym samym sprawność kotła. Z obliczeń i pomiarów przeprowadzonych w trakcie ruchu 72-godzinnego wynika, że średnia sprawność kotłów z ekonomizerami wynosi 96%, natomiast sprawność kotła 1,8 MW (bez podgrzewacza) to 92%.
Palniki RGL 70/1-A, WM-G 30/2-A, WM – GL 10 zasilane są ze stacji pomiarowej gazu poprzez zawór odcinający stacjonarnego systemu sygnalizacyjno-odcinającego. Palniki wyposażone są w regulatory ciśnienia, za którymi utrzymywane jest ciśnienie niezbędne do właściwego spalania gazu.